Projekty 2016

W związku z realizacją programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” został uruchomiony telefon zaufania dla wszystkich zainteresowanych tematyką uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 17:00-20:00

W roku 2016 obchodzimy rocznicę trzydziestu lat działalności. Z tej okazji w dniu 16.11.2016 odbędzie się konferencja pt.: Rozwój systemu pomocowego dla osób z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych” połączona z uroczystymi obchodami trzydziestolecia Poradni MONAR w Lublinie.

 

Lp.: Rok Nazwa Źródło finansowania
1 2016 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków w obszarze II Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna.Realizacja trzech programów wspierających dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.

 

Urząd Miasta  Lublin
2 2016 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków w obszarze II Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna.Realizacja trzech programów wspierających dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 

Urząd Miasta  Lublin
3 2016 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków w obszarze II Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna.Realizacja trzech programów wspierających dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne.

Pomoc  terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne

 

Urząd Miasta  Lublin
4 2016 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków w obszarze II Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna.Trzech programów wspierających dla osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób zagrożonych uzależnieniem.

 

Urząd Miasta  Lublin
5 2016 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinieProgram wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA

Pomoc terapeutyczna dla osób z syndromem DDA

 

Urząd Miasta  Lublin
6 2016 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.Program zawierający działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej.

 

Urząd Miasta  Lublin
7 2016 Obszar II leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społecznaw ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków:

Zadanie 1. Realizacja sześciu działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych.

Grupa terapeutyczna dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków: „Jak żyć bez narkotyków?”

 

Urząd Miasta  Lublin
8 2016 Zadanie nr 1 Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzinPomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin.

„Pogrywasz- przegrywasz”

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
9 2016 Specyficzne programy kierowane do kobiet używających szkodliwie i uzależnionych od narkotykówProgram wspierający dla kobiet używających szkodliwie narkotyków Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
10 2016 Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotykówPoprawa jakości życia rodzin, w których występuje problem narkomanii

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
11 2016 Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków”Zdążyć przed uzależnieniem – Program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków”

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
12 2016 Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol LOW NFZ w Lublinie
13 2016 Realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania
w roku szkolnym 2016 w ramach Programu Rządowego
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”Zadanie 6: Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie. 
Kuratorium Oświaty w Lublinie
15 2016 Przeciwdziałanie narkomanii i profilaktyka w zakresie HIV/AIDS, podzadanie 4: Wspieranie programów leczniczych, terapeutycznych, redukcji szkód zdrowotnych i readaptacyjnych na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich rodzin w tym: kobiet, matek z dziećmi itp.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie