Każdy zasługuje na szansę

Zmniejszenie marginalizacji społecznej osób po ukończonym procesie leczenia. Więcej »

Smak wolności

Program wspierający dla kobiet używających szkodliwie narkotyków. Więcej »

Razem od 35 lat

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Więcej »

 

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień w Lublinie

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Pomagamy również osobom uzależnionym od leków, hazardu oraz alkoholu.