Kadra

certyfikat

Iwona Sztajner
Dyrektor Poradni / specjalista psychoterapii uzależnień

Leszek Iwaniak
specjalista psychoterapii uzależnień

Jolanta Smolak
specjalista psychoterapii uzależnień

Kinga Szymona
lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Alicja Dudek-Zdobylak
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Paulina Pietras-Prucnal
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Anna Hunca-Bednarska
psycholog kliniczny

Maria Rzepecka

pedagog

specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami uzależnionymi

Anna Kuźniak-Antosz
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Rafał Domański
księgowy, doradca finansowy

Anna Stefaniak
sekretarka medyczna, technik prac biurowych

Konrad Makarewicz
prawnik