Kadra

certyfikat

Iwona Sztajner
Kierownik Poradni / specjalista terapii uzależnień

Leszek Iwaniak
specjalista terapii uzależnień

Jolanta Smolak
specjalista terapii uzależnień

Kinga Szymona
lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Alicja Dudek-Zdobylak
psycholog, specjalista terapii uzależnień

Paulina Pietras-Prucnal
psycholog, specjalista terapii uzależnień

Anna Hunca-Bednarska
psycholog kliniczny

Maria Rzepecka

pedagog

specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami uzależnionymi

Anna Kuźniak-Antosz
psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Rafał Domański
księgowy, doradca finansowy

Anna Stefaniak
sekretarka medyczna, technik prac biurowych

Konrad Makarewicz
prawnik