Konto do wpłat:

Bank PKO SA 20 1240 5497 1111 0000 5010 1917

Nawiązki: w tytule prosimy o podanie sygnatury akt, imienia i nazwiska skazanego

Darowizny: w tytule „darowizna”

Formularz kontaktowy: