Projekty 2017

Lp. Nazwa programu Źródło finansowania Termin realizacji
1 Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol LOW NFZ w Lublinie 2017. 01.01 do 2017.06.30
2 Zadanie nr 1: Wspieranie działań służących rozwiązywaniu     problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnychPomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin.

„Pogrywasz- przegrywasz”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie 2017.01.02  do 2017.12.31
3 Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”Nowy rozdział” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie 2017.01.02 do 2017.12.31
4 Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków”Siła jest w rodzinie” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie 2017.01.02 do 2017.12.31
5 Programy profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży”Zanim przekroczysz granicę” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie 2017.01.02 do 2017.12.31
6 Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków”Zdążyć przed uzależnieniem” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie 2017.01.02 do 2017.12.31

 

 

Zadanie II Przeciwdziałanie narkomanii i profilaktyka w zakresie HIV/AIDS, podzadanie 1: Wspieranie programów profilaktyki selektywnej ROPS Lublin Od 01.07.2017 do 08.12.2017
Zadanie nr 18: Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Pomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych     hazardzistów, ich bliskich i rodzin.

„Pogrywasz- przegrywasz”

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Zadanie nr 19: Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnymi oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

 

„Zalajkuj” rzeczywistość

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Od 01.07.2017 r. do 31.12.2017r.

 

Działanie I Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się

 

UM w Lublinie Od 01.09.2017 – 30.11.2017
Działanie I Prowadzenie profesjonalnej pomocy dla rodziców osób zagrożonych problemem alkoholowym

 

UM w Lublinie Od 23.05.2017 – 31.08.2017