Category Archives: Strona Główna

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień w Lublinie

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Pomagamy również osobom uzależnionym od leków, hazardu oraz alkoholu.